skip to Main Content
Skjermbilde fra barnitinn.no, Felles barn - felles ansvar. Viser informasjon oppå et bilde av et barn som husker.

Alle kommuner i Norge har ansvar for å legge opp til et trygt oppvekstmiljø for barn og unge. Gode forhold for tverrfaglig samarbeid og koordinering mellom tjenestene er avgjørende for å lykkes med dette. Derfor har de kommunale tjenestene som arbeider med barn og unge i Tinn kommune gått sammen om å samordne instanser og prosjekter i en kommunal modell, Felles barn – felles ansvar. Helhetlig innsats.

Modellen er til for deg som er et barn som ikke har det greit, til deg som er fotballtrener, nabo eller ansatt i Tinn kommune. Modellen skal, ut fra hvem du er, gi deg aktuell informasjon om hvordan du kan få støtte til å snakke om det som er vanskelig, og til å handle. Det skal være lett å finne informasjon og å få hjelp! Modellen vil også være i stadig utvikling.

DataService bidro med rådgivning og oppsett av nettsiden gjennom en startpakke for hjemmeside, og fortsetter det gode samarbeidet gjennom å fungere som webredaktør for siden.

Back To Top