skip to Main Content
Muskelskjelettsatsingen MUSS

Muskelskjelettsatsingen MUSS er en nasjonal forskningssatsing innen muskelskjeletthelse. De ønsket en ny og moderne hjemmeside, og satset på en startpakke fra oss. Siden de har mye innhold å vise til, ble startpakken utvidet slik at vi kunne få med ekstra innhold som del av prosjektet.

Vi håper løsningen kan bidra til å synliggjøre nasjonale forskningsgrupper, -prosjekter og -verktøy i tiden fremover, og takker for et godt samarbeid så langt!

Back To Top