skip to Main Content

Vi drifter Tet Gruppen AS sine IKT-systemer i deres lokaler, og yter brukerstøtte til de ansatte på 7 ulike lokasjoner i Sør-Norge. Vi sørger for at maskinvare, operativsystem og fagsystemer er oppdatert og virker feilfritt ved å bruke automatiserte rutiner, monitorering og varsling av problemer før de fører til full stopp. Vi tar oss av innkjøp og oppdatering av ny maskinvare, og setter det opp på de forskjellige lokasjonene.

Back To Top