skip to Main Content

Vi er i forkant

Vi vil at datautstyret ditt skal virke mest mulig og skape minst mulig problemer for deg. Maskinvare, operativsystem og fagsystemer hos deg er oppdatert og virker feilfritt.

For å få til det, er vi i forkant – vi unngår at problemene oppstår, i stedet for å måtte løse dem senere.

Fjernhjelp

Ved hjelp av spesiell programvare kan vi logge oss inn på dine datamaskiner etter avtale. Da kan vi for eksempel sørge for at:

  • Windows er oppdatert
  • Programmer er installert og oppdatert
  • Vi varsles hvis noe er galt på systemet og kan hindre feil i å skje

Nettverk og serverdrift

Vi sørger for at serveren, enten den er plassert hos deg, i vårt nettverk, eller er virtuell, driftes på en mest mulig sikker og stabil måte.

I tillegg setter vi opp og vedlikeholder brannmur og nettverksstruktur hos dere hvis dere ønsker dette.

Våre tiltak for å unngå nedetid og dagligdagse problemer for deg

Dokumentasjon av systemet

Vi dokumenterer hvordan utstyret og programvaren du har i dag er satt opp.

Full kopi av kritiske maskiner

Hvis maskinen er kritisk for din bedrift, kan vi ta en full kopi av disken slik at den kan gjenopprettes i løpet av få timer hvis harddisken krasjer.

Sikkerhetskopi av dokumenter tilbake i tid

Vi tar sikkerhetskopi av det du produserer til daglig. Hvis du oppdager at noe mangler etter at det har gått noe tid, kan du få filene tilbake. Vår vanlige sikkerhetskopi går 90 dager tilbake i tid.

Sikkerhetskopi av nettverkskomponenter

Vi tar også sikkerhetskopi av nettverkskomponenter som rutere og brannmurer. Dermed kan disse raskt fungere som før hvis noe skulle gå galt.

Oppdatert programvare gir sikkerhet

Vi holder programmene dine oppdatert. Det hindrer at uønskede programmer får tilgang til utstyret ditt.

Automatisert varsling

Vi bruker automatiserte systemer som varsler oss hvis noe er i ferd med å skje på systemene dine. Da kan vi rette problemet før det gir deg problemer.

Back To Top